Kurumum Adına (Tüzel Kişilik)

BAŞVURU ÖNCESİ LÜTFEN OKUYUNUZ

Odamız portalında yayınlanan raporlar, kitaplar, ilân ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurusuna konu olamayacaktır. Bu nedenle, başvurunuz öncesi talep ettiğiniz bilgi ya da belgenin TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI portalında bulunup bulunmadığını lütfen kontrol ediniz.

Bilgi edinme talepleri, odamızda hâli hazırda bulunan bilgi veya belgeler ile sınırlıdır. Bu nedenle, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurular yanında Kanun ve Yönetmelikte bilgi edinme hakkının istisnaları olarak düzenlenen konulara ilişkin bilgi edinme başvurularına mevzuat gereğince olumsuz cevap verilecektir.

Ünvanı:
Kurumun Açık Adı
Adresi:
Kurumun iletişim için kullanılacak adresi
Yetkili Kişinin T.C. Kimlik No:
11 haneli T.C. Kimlik Numaranız elektronik posta ile yapacağınız başvuru için doldurulması zorunludur.
NOT:
TC Kimlik Numaranızı http://tckimlik.nvi.gov.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.
e-Posta:
Yetkili Kişinin elektronik posta adresi
Cevap Şekli:
Başvuruya Hangi Yolla Cevap Almak İstersiniz?
Faks Numaranız:
Seçiminiz Faks ise numaranızı yazınız
Örn: 3124342388
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.
İstenen Bilgi veya Belgeler:
En fazla 1000 karakter uzunluğunda metin girebilirsiniz

Doğrulama Kodu:
Captcha

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası