TMMOB BİLİRKİŞİLİK PANELİ YAPILACAKTIR

04 Aralık 2021 Tarihinde Saat 13.00`Da Odamız Teoman Öztürk Salonunda TMMOB Bilirkişilik Paneli Yapılacaktır.

Eklenme Tarihi: 11/12/2021

TMMOB BİLİRKİŞİLİK PANELİ
"TOPLUMCU BAKIŞ AÇISI İLE BİLİRKİŞİLİK"
04 Aralık Cumartesi

PROGRAM

13.00- 13.30 KAYIT

13.30- 14.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI

 • Bilirkişilik Çalışma Grubu Bşk. Açılış Konuşması
 • TMMOB Başkan Emin Koramaz`ın Açılış Konuşması
 • Konuk Konuşmacılar 

1.OTURUM

KAMU YARARI ÇERÇEVESİNDE BİLİRKİŞİLİK HİZMETİ

Oturum Başkanı: Niyazi KARADENİZ (Bilirkişilik Danışma Kurulu Üyesi)

Bilirkişiliğin Genel İlkeleri

 • 14.00- 14.15 Mesleki Etik İlkeleri ve Bilirkişilik (Erdoğan BÖLÜK Meteoroloji  MO)
 • 14.15- 14.30 Bilirkişi Kurulu Oluşumu ve Bilirkişi Raporlaması (Erdoğan BALCIOĞLU İMO)

Özel Hukuk Tüzel Kişiliği Uygulaması Üzerine…

 • 14.30- 14.45  (Timur Bilinç BATUR HKMO)
 • 14.45- 15.00 (Prof. Dr. Aysun BALSEVEN ODABAŞI TTB)
 • 15.00- 15.15 (Av. Mihriban ŞENTÜRK Ankara Barosu)

15.15 15.30 Çay- Kahve Molası

2.OTURUM

KENTE VE YAŞAMA İZ BIRAKAN RAPORLAR 

Oturum Başkanı: HüsnMEYDAN (TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi) 

 • 15.30- 16.00 Toplumcu Bakış Açısıyla Bilirkişilik Hizmetleri (Çağatay KESKİNOK ŞPO)
 • 16.00- 16.30 Çevresel Etki Değerlendirme Raporlarına Karşı Açılan Davalarda Bilirkişi Raporları  ( Av. Hülya YILDIRIM – ÇMO ) (Fırat ÇUKURÇAYIR Meteoroloji MO)
 • 16.30- 16.45 Kent Davalarında Bilirkişi Raporları (Mücella YAPICI TMMOB - MO)
 • 16.45- 17.00 Acele Kamulaştırma Davalarında Bilirkişilik Raporları (Selma Aslan MO)

17.00 - 17.15 Çay- kahve Molası

3.OTURUM

17.15- 18.00 FORUM

Oturum Başkanı: Hanze GÜRKAŞ (Bilirkişilik Çalışma Grubu Üyesi )TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası